Кофи за индустриална работа във високобаразивна среда

Данни за продукта

Номер на продукта Кофи за индустриална работа във високобаразивна среда:
Кофи за индустриална работа във високобаразивна среда в кариери.
Предложените прикачни кофи са подходящи за употреба в мини и кариери.
Продажба на индустриални кофи за товарачи с мощност от 160 до 200 Kw.
Кофите за минна и кариерна работа за специално предназначени за високоабразивна среда в мини и кариери.

Фирма: Прикачни кофи за машини
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 22
Факс: