Кофи за мини и кариери от 160 до 200 Kw

Данни за продукта

Номер на продукта Кофи за мини и кариери от 160 до 200 Kw:

Кофи за мини и кариери от 160 до 200 Kw


Индустриални кофи за работа във високоабразивна среда в мини.
Кофи за прикачване към тежки машини за работа в кариера.
Кофи за прикачане към машини за минни и кариери, с мощност от 160 до 200 Kw
Кофи за мини и кариери от 160 до 200 Kw за работа във високоабразивна среда.

Фирма: Прикачни кофи за машини
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 22
Факс: