Индустриална кофа за мина и кариера от 120 до 160 Kw

Данни за продукта

Номер на продукта Индустриална кофа за мина и кариера от 120 до 160 Kw:

Индустриална кофа за мина и кариера от 120 до 160 Kw


Кофи за индустриална работа във високобаразивна среда в кариери.
Кофи за прикачване към тежки машини за работа в кариера.
Кофи за товарачи с мощност от 120 до 160 Kw.
Кофите за минна и кариерна работа за специално предназначени за високоабразивна среда в мини и кариери.

Фирма: Прикачни кофи за машини
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 22
Факс: