Минни кофи за индустрията от 65 до 90 Kw

Данни за продукта

Номер на продукта Минни кофи за индустрията от 65 до 90 Kw:

Минни кофи за индустрията от 65 до 90 Kw


Кофи за индустриална работа във високобаразивна среда в кариери.
Кофи за прикачане към тежки машини, работещи в кариери и мини.
Прикачни кофи за минна и кариерна работа за машини с мощност от 65 до 90 Kw.
Минни кофи за индустрията от 65 до 90 Kw е с предназначение за високоабразивна среда в мини и кариери.

Фирма: Прикачни кофи за машини
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 22
Факс: